Monthly Archives: February 2019

Panduan Pemula Kepada Permit yang Diperlukan untuk Pengubahsuaian

Kira-kira 98 peratus penduduk tidak perlu memikirkan permit bangunan. Kita boleh hidup dengan selamat tanpa menyedari proses itu, gembira bahawa seseorang dalam kerajaan tempatan telah membuat kod untuk memastikan dinding kekal dan lantai tidak runtuh di bawah kita. Tetapi jika